Statuten en Reglementen

Taken van de commissie: Het beoordelen van voorstellen tot wijziging van statuten en reglementen van afdeling Noord-Holland, welke worden ingediend door het bestuur of door afgevaardigden. Het adviseren en stimuleren met betrekking tot verenigingsstatuten en reglementen. Het adviseren van de ledenvergadering t.b.v. het stemgedrag van de kiesmannen NPO, inzake voorstellen tot statuten- en reglementswijzigingen NPO, door bestuur NPO en/of andere afdelingen.

Leden:

R.E. Oene

Vacature

Vacature