Lossingscoördinatie

Taken van de lossingscoördinator: Het meest geschikte tijdstip bepalen van alle lossingen van africhtings- en wedvluchten, zoals deze door de algemene ledenvergadering zijn vastgesteld. Hierbij in acht te nemen de in de algemene ledenvergadering vastgestelde besluitvorming ten aanzien van lossingsgroepen, de gekozen volgorde en de wachttijd tussen de afzonderlijke groepen. Een en ander te bereiken door: Contact te onderhouden met zoveel mogelijk informatiepunten om verantwoorde lossingen te bewerkstelligen. In contact treden met de contactpersoon bestuur alleen bij de noodzaak tot het uitwijken naar een ander lossingsstation.

Lossingscoördinatie: D. van Zon (Coördinator)

J. Staats (Zuid)

P. van Hoolwerff (Noord)