Melden

HET MELDEN DER DUIVEN
Het melden van de duiven is alleen verplicht op de vluchten met NPO predicaat en de Nationale/Sectorale vluchten.
Alle duiven die op genoemde vluchten op afdelingsniveau worden ingezet doen automatisch mee.
Bij het melden aan de verenigingscontactman dient de liefhebber naast zijn constatering tijd ook zijn lidnummer te vermelden. Deze procedure is noodzakelijk om een juiste klassering te kunnen maken voor teletekst.

Meldpost overnachtfond is :
R. Vermaat, 0255 – 533096/06-23439904
Aanvullende bepaling voor het melden van Nationaal gezette duiven en Overnachtvluchten :
De duiven worden gemeld bij de daarvoor aangewezen meldadressen van de nationale inkorfcentra.
Gedragsregels voor verenigingen met minder dan 5 inkorvende leden.
Indien een vereniging minder dan 5 deelnemers voor een wedvlucht bijeen kan brengen, dan is het niet toegestaan dat zelfstandig wordt ingekorfd. De vereniging moet dan vooraf met zusterverenigingen afstemmen waar haar leden zullen inkorven. Het is niet verplicht dat alle leden bij dezelfde zustervereniging inkorven. Uiteraard kan alleen worden ingekorfd in een vereniging in het eigen lossinggebied. Het afslaan van de klokken dient altijd in dezelfde vereniging plaats te vinden waar ook ingekorfd is. Dit afslaan dient te gebeuren door minimaal drie basisleden onder wie minstens één bestuurslid. De vereniging zelf blijft altijd verplicht zorg te dragen voor het aanleveren van de wedvluchtbescheiden na het uitslaan.