Inloggen

Vergeet na de wijzigingen niet uit te loggen !!                      Uitleg invullen formulier

Lostijden

wdt_ID Nummer Vlucht Lostijd User ID
1 130
4 V17 27-4-2024 Lennik gehele Afdeling gelijk los. 00:00 149
5 117
6 118
7 122
8 123
10 124
11 125
12 126
24