Klokken/Controle

Taken van de commissie: Het verrichten overeenkomstig het NPO reglement van de klokkenkeuringen. Een administratie voeren over het klokkenbestand binnen de afdeling Noord-Holland. Het ontwikkelen en voorstellen aan het afdelingsbestuur van de meest wenselijke wijze van controles op vroege duiven, de wijze van controleren van wedvluchtbescheiden, het ter hand nemen van de uitvoering van de meldplicht, de controle op de naleving van het wedvluchtreglement en het treffen van maatregelen bij niet voldoende naleving van dit reglement, inclusief het voeren van de correspondentie in deze. De taakstelling dient te zijn dat, indien achteraf controleerbare fouten zijn gemaakt, zoveel mogelijk duiven in concours gehouden dienen te worden. Slechts oncontroleerbare met het wedvluchtreglement strijdige situaties dienen uitgesloten te worden van het concours. In deze situatie dient de commissie gemandateerd te zijn door het afdelingsbestuur om bedoelde sancties te nemen. Controles op wedvluchten dienen achteraf plaats te vinden, om vertraging bij het produceren van de uitslagen te voorkomen, tenzij in alle kringen en cc’s op identieke wijze controle voorafgaand aan de productie van uitslagen kan en zal plaatsvinden.

Voorlopig contact persoon voor Afd.6

P. van Hoolwerff

E mail : pietvanhoolwerff@gmail.com

Wats app : 0686352095