Kampioenhuldiging en PR

Taken van de commissie:
De organisatie en de uitvoering ter hand te nemen van de Noord Hollandse kampioenen dag en het huldiging van de kampioenen van afdeling 6  Noord-Holland. Hiertoe een begroting op te stellen ter goedkeuring van het afdelingsbestuur.
Het adequaat inspelen op vragen om lossingen van postduiven bij activiteiten op andere terreinen dan de duivensport. Hierbij de mogelijkheden benutten op enigerlei wijze bekendheid te geven aan de wedstrijdsport en tentoonstellingen met postduiven. Regelmatig media te benaderen om bekendheid te geven aan de postduivenorganisatie. Contacten te onderhouden met het bestuur Afdeling om te evalueren of activiteiten bijgesteld kunnen worden.

Opdrachten van bestuur afdeling en punten uit de afdelingsvergadering te onderzoeken en zo mogelijk uitvoeren.

Leden:

Marco Braspenning  (Interim voorzitter)

Martijn Kramer

F. Rodenburg

Piet van Hoolwerff

Michelle de Kramer

Tom Jansen

Vacature