Hokcontrole

Taken van de commissie: Uitvoering geven aan het NPO reglement met betrekking tot de voorschriften hokcontrole, controle uitoefenen op de naleving van dit reglement door de basisverenigingen en via deze op de individuele leden, zonodig de basisverenigingen hierop aan te spreken. De administratie voeren en correspondentie behandelen behorende bij de in dit reglement vermelde voorschriften, rapporteren aan het afdelingsbestuur indien partijen dit reglement na sommeren niet naleven. Indien het afdelingsbestuur dit noodzakelijk acht, de uit dit reglement voortvloeiende stappen ondernemen.

Rayon hokcontroleurs:

Kring 1 en 2 : C.T. Boots, Groenveld 21, 1462 PK Middenbeemster, tel: 0299 -681948

Kring 3 en 4 : T. Jansen, Uitweg 10, 1562 GA Krommenie, tel: 06 22869293

Hoklijsten dienen ingeleverd te worden vóór 1 april 2023 bij de rayonhokcontroleurs.