Hokcontrole

Taken van de commissie: Uitvoering geven aan het NPO reglement met betrekking tot de voorschriften hokcontrole, controle uitoefenen op de naleving van dit reglement door de basisverenigingen en via deze op de individuele leden, zonodig de basisverenigingen hierop aan te spreken. De administratie voeren en correspondentie behandelen behorende bij de in dit reglement vermelde voorschriften, rapporteren aan het afdelingsbestuur indien partijen dit reglement na sommeren niet naleven. Indien het afdelingsbestuur dit noodzakelijk acht, de uit dit reglement voortvloeiende stappen ondernemen.

Rayon hokcontroleurs:

Rayon 1-2: C.T. Boots, Groenveld 21, 1462 PK Midden-Beemster 0299-681948

Rayon 3-4-5: J. Kaman, Karel Doormanstraat 23, 1521KT Wormerveer, 06-47894340

Hoklijsten dienen ingeleverd te worden voor de eerste opleervlucht bij de verenigingshokcontroleur en vervolgens voor aanvang 1e wedvlucht bij de Kring hokcontroleur.