Helpdesk

Taken van de commissie: Het verrichten van de rol van vraagbaak voor verenigingen en individuele leden bij vragen of problemen met elektronische constateersystemen, en hulp bieden bij acute nood.

Leden:

M. Aarts, 023-5356618
J.C.J. Scheer 0223-632408

Vacature