Financiele begeleiding

Taken van de commissie: Controle op de kassen van afdeling Noord-Holland, alsmede jaarlijkse rapportage hieromtrent aan de algemene ledenvergadering. Voorstellen van bestuur en afgevaardigden toetsen, voor zover hieraan financiële consequenties zijn verbonden. Gevraagd en ongevraagd adviseren m.b.t. zaken onder andere aangaande vermogensbeheer, vervoerskosten, fiscale kwesties en verzekeringen. Het beoordelen van de door het afdelingsbestuur te ontwikkelen meerjarenbegroting. Aanbevelingen doen om kostenbesparing te bereiken.

Leden:

De heer J. Spaansen

De heer G. Weel

Vacature