Geen categorie

Vragen over restmanden

Beste Leden,

Wij hebben deze week een aantal vragen ontvangen over hoe om te gaan met restmanden. Het is voor onze afdeling het eerste jaar dat wij hiermee werken dus is het begrijpelijk dat hier vragen over zijn.

Komende donderdag gaan wij inkorven voor een vlucht met 2 nachten mand en daarom is het belangrijk dat de verenigingen goed handelen bij restmanden. Allereerst staat in de vervoerregels 2020 omschreven hoe te handelen bij restmanden. Zie onderstaande link:

regels vervoer 2020 verenigingen N-H

Als aanvulling hierop adviseren wij jullie als volgt te werk te gaan:
– zorg er voor dat na het inkorven van alle duiven 23 duiven in een mand zitten.
– er ontstaat een restmand met duiven (doffers of duivinnen)
– kijk of de duiven in de restmand verdeeld kunnen worden door aan de boxen met 23 duiven 1 of 2 duiven toe te voegen.
– wanneer niet alle duiven in de restmand verdeeld kunnen worden laat deze dan in de restmand zitten.
– hang aan de voor- en achterkant van de restmand een restlabel en vermeldt duidelijk hoeveel duiven er in de restmand zit. Dit is
belangrijk i.v.m. het voeren van de duiven.
– De restmanden zullen op de verzamelplaats samengevoegd worden zodat er geen restmanden ontstaan met weinig duiven.

Bovenstaande manier van inkorven zal voor de verenigingen even wennen zijn maar de ervaring in afdeling Zuid-Holland heeft geleerd dat dit goed werkt.

Mochten jullie ondanks bovenstaande uitleg nog vragen hebben dan kunnen jullie contact opnemen met de vervoerscoordinator Ruud den Dunnen. Telefoonnummer staat vermeldt in de vervoerregels 2020 (zie bovenstaande link).

Wij wensen jullie veel succes voor de vlucht Peronne.

Met vriendelijke groet,