Vrachtprijzen 2022

Beste Leden,

Zoals iedereen kan zien zijn als gevolg van de oorlog tussen Oekraine en Rusland de brandstofprijzen op dit moment erg hoog. Dit ondanks  het feit dat de overheid besloten de accijnzen op de dieselprijs per 1 april te verlagen.

Bovenstaande heeft natuurlijk ook gevolgen voor de vrachtprijzen van de duiven. Zoals  reeds op de voorjaarsvergadering aangegeven zijn de basistarieven voor zowel het ophalen als doorvoeren van de duiven naar de losplaats ten opzichte van vorig jaar met 6% gestegen. Daarnaast hebben wij als gevolg van de hoge dieselprijzen te maken met een hoge dieseltoeslag. Deze is in ons geval alleen van toepassing op de kosten van doorvoer naar de losplaats; voor het ophalen hebben wij met de vervoerders vaste tarieven afgesproken.

Gisteravond hebben wij bovenstaande onderwerp binnen het bestuur besproken. Ook hebben wij het resultaat over 2021 besproken en deze is in navolging tot het jaar 2020 wederom positief. Het bestuur heeft besloten om het positieve resultaat over 2021 deels te gebruiken om de hoge dieseltoeslag van dit jaar gedeeltelijk te compenseren. Hierdoor zal de prijs per duif wat lager uitvallen dan de werkelijke prijs per duif, vloeit hiermee het positieve resultaat over 2021 indirect terug naar de leden en zullen de vrachtprijzen in de eerste maand maximaal € 0,05 tot € 0,10 per duif hoger zijn dan vorig jaar. Dit is wanneer de duiven dezelfde dag gelost kunnen worden. Bij overstaan zal de prijs per duif net als vorig jaar hoger uitvallen omdat de kosten van overstaan doorberekend wordt in de prijs per duif.

Wij gaan ervan uit dat de dieseltoeslag in de loop van het seizoen lager zal worden en we bekijken per maand of compensatie noodzakelijk is.

 

Zodra de cijfers over 2021 definitief zijn zullen wij deze met jullie delen door deze naar de verenigingssecretariaten te mailen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Afdeling Noord-Holland