Vervoer

Taken van de commissie: De permanente bewaking voeren over, en zorg dragen voor, de kwaliteit van de operationele transportmiddelen. De permanente bewaking voeren over, een optimale verzorging en het welzijn van de duiven tijdens het transport inclusief de lossing, e.e.a. in combinatie met de zorg over de meest efficiënte wijze van vervoer. Het bijhouden van een logboek hierover. De lopende werkzaamheden coördineren. Het onderhouden van de contacten met de convoyeurs, het toezien op de beschikbaarheid van voldoende convoyeurs, het opstellen van de convoyagelijst. Door middel van intern of extern onderzoek voorstellen ontwikkelen over de toekomstige wijze van vervoer, waarbij als uitgangspunt moet gelden dat op elke plaats in de afdeling het vervoer op gelijkwaardige wijze plaats gaat vinden. Uit te gaan van het ophalen van alle duiven direct bij alle aangesloten verenigingen. Adviseren over de kostentechnische vervoers-voordelen en/of nadelen van het door de commissie vliegprogramma voorgestelde concept vliegprogramma. Bezien of (ook op langere termijn) de transportmiddelen op een efficiënte manier kunnen worden ingezet. Onderzoeken of een centrale vervoersorganisatie tot de mogelijkheden behoort.

Leden: Marco Braspenning en Ruud den Dunnen