Beste leden, verenigingen,

Er zijn nog een flink aantal duiven onderweg van Fontenay sur Eure. Daarom hebben we als bestuur besloten dat zowel V23 als E23 morgen zondag 11 juni afgeslagen mogen worden.

Mocht u toch Lennik vanavond willen afslaan, en Fontenay veilig willen stellen door een tussenafslag, dan kan dat.

Dit met in acht neming van artikel 33 van het wedvlucht reglement.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,

Stefan Meilink