Update berekening kampioenschappen

Beste verenigingen, leden,

Zoals eerder gecommuniceerd worden de getroffen leden door de vogelgriep op een aantal disciplines gecompenseerd met gemiddelde punten. Het verzoek hiervoor inclusief de lidnummers van de getroffen leden ligt bij Compuclub.

Wij hebben hierover meermaals contact gehad met Compuclub, maar het verzoek kost aan de kant van Compuclub veel tijd. Derhalve is door Compuclub besloten om de berekeningen – voor alle afdelingen waar dit relevant is – na het seizoen uit te voeren.

Met vriendelijke groet,

Jannus Kat