procedure inkorven oude duiven op J28 Roosendaal en J29 Duffel

Beste Leden, Verenigingen,

De NPO ledenraad heeft aangenomen dat er naast de jonge duiven ook oude duiven ingekorfd mogen worden op vluchten welke voor de jonge duiven geprogrammeerd zijn. Echter elke afdeling mag zelf bepalen of van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt.  Binnen onze afdeling zijn deze vluchten niet opgenomen in het aangenomen vliegprogramma. N.a.v. diverse verzoeken binnen onze afdeling heeft het bestuur besloten dat op deze wens gedeeltelijk wordt ingegaan en dat er alleen in week 28 en week 29 op respectievelijk J28 Roosendaal en J29 Duffel ook oude duiven ingekorfd mogen worden. Daarna is er namelijk de mogelijkheid om op de door de afdeling georganiseerde africhtingen en natourvluchten in te korven. De mogelijkheid betreft dus slechts een trainingsvlucht.
Er dient door de verenigingen als volgt gehandeld te worden:
– opgave aantal boxen oude duiven gelijktijdig opgeven met aantal boxen jonge duiven en het totaal hiervan opgeven op site uiterlijk woensdag.
alle oude duiven dienen geregistreerd te worden via het elektronisch constateer systeem. Het is dus niet toegestaan niet geregistreerde duiven in te korven. Verenigingen dienen hier op toe te zien.
– verenigingen dienen naast vrachtbon jonge duiven een aparte vrachtbon mee te geven voor de ingekorfde oude duiven
– de klokken dienen ingelezen te worden om vervolgens een udp D bestand aan te maken.
– udp D bestand X28 en X29 dient ingestuurd te worden naar Compuclub om tot een afrekening te kunnen komen
– er wordt geen officiele uitslag van X28 en X29 gemaakt.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Afdeling Noord-Holland