Afdeling

Oproep commissieleden!

Beste Leden,

Om het bestuur te kunnen ondersteunen en te adviseren zijn er een aantal commissies binnen afdeling Noord-Holland in het leven geroepen. De afgelopen maand heeft het nieuwe bestuur een inventarisatie gemaakt van de invulling van deze commissies. Na inventarisatie is gebleken dat binnen een aantal commissies vacatures zijn.
Een overzicht van de diverse commissies en de aanwezige vacatures kunt u vinden in de bijlage.
U zult begrijpen dat wij als bestuur niet alles alleen kunnen. Het aansturen van de organisatie kost veel tijd en energie. Daarom is het van belang dat de vacatures binnen de commissies op korte termijn ingevuld worden.
Speciale aandacht vragen wij voor de commissie Huldiging en PR:
Tot vorig jaar bestond deze commissie uit 5 personen. Helaas hebben door diverse omstandigheden diverse commissieleden aangegeven te stoppen waardoor er nog 1 commissielid overgebleven is. Wanneer zich geen leden voor deze commissie aanmelden dan zal het niet mogelijk zijn om een huldiging/ manifestatie te organiseren welke te vergelijken is met vorig jaar.
Wij gaan er echter van uit dat er binnen de afdeling een aantal enthousiaste leden zijn die samen in het najaar een huldiging willen organiseren zodat de kampioenen de aandacht krijgen die zij verdienen.
Wanneer u geïnteresseerd bent in 1 van de vacatures dan kunt u rechtstreeks of via een bestuurslid van uw vereniging contact opnemen met:
Jelger Klinkenberg: 06-12232218 of voorzitterafdeling6@gmail.com
Jannus Kat: 06-82012510 of secretarisafdeling6@gmail.com .
Met vriendelijke groet,
Bestuur afdeling Noord-Holland