Geen categorie

Nieuws vanuit het bestuur 24-01-2020

Beste Leden,

Het is inmiddels januari 2021 en hierbij volgt een update vanuit het bestuur:

Onderhoud containers:
Aan het einde van het seizoen heeft de vervoerder de containers opgehaald en in de winterstalling geplaatst. Verder zijn de containers aan een inspectie onderworpen. Bij deze inspectie is achterstallig/ groot onderhoud geconstateerd. Nadat in het voorjaar al 2 containers groot onderhoud hebben gehad hebben wij nu aan 2 andere containers groot onderhoud laten uitvoeren:

Bij een container is het dak gerepareerd, het dak wit geschilderd, 2 rvs voerkisten gemaakt, achterbumper en voorsteil in zijn geheel vervangen en de onderkant getectyleerd. Ook zijn de ventilatoren vernieuwd en zijn er de dakventilatoren vervangen door nieuwe.

Bij een andere container is zijn 2 rvs voorkisten gemonteerd en de onderkant getectyleerd.

Afstemming vliegprogramma 2021 met Afdeling 5 Zuid-Holland
Afgelopen week is er overleg geweest met afdeling 5 Zuid-Holland over het vliegprogramma 2021. Tijdens dit overleg zijn de losplaatsen voor de dagfond afgestemd en hebben wij voor de midfond en midfond jonge duiven een aantal losplaatsen afgestemd zodat wij indien noodzakelijk gezamenlijk kunnen vervoeren. Deze zijn verwerkt in het concept nationaal vliegprogramma 2021 waarover gestemd gaat worden in voorjaarsvergadering van de afdeling.

Bonnenverkoop en huldiging kampioenen 2020
Omdat een huldiging van de kampioenen 2020 op dit moment niet mogelijk is en er ook geen vooruitzichten zijn dat dit op korte termijn wel kan vanwege Corona is de commissie Huldiging aan het nadenken over hoe de kampioenschappen wel uitgereikt kunnen worden en dat de kampioenen wel de aandacht krijgen welke zij verdienen. Nadere informatie volgt!
Daarnaast zal er eind januari/ begin februari op GPS Auctions een bonnenverkoop plaats vinden. Hierbij bedanken wij alvast de schenkers van een bon.

Voorjaarvergadering 12 maart 2021
Wij hebben de voorjaarsvergadering voor de afdeling gepland op 12 maart 2021. Een dezer dagen ontvangen de verenigingen de voorlopige agenda. Gezien de huidige omstandigheden rondom Corona zal over de voorstellen zoals het er nu uitziet een digitale stemming gehouden gaan worden aangezien een fysieke vergadering niet mogelijk is. Wij houden jullie hierover op de hoogte.

Tot zover.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling 6 Noord-Holland