Nationale dagfond vlucht.

Op 5 augustus staat er iets groots te gebeuren: een nationale dagfondvlucht vanuit Argenton, die veel aandacht zal krijgen in de media. Deze vlucht, bekend als “Grote Prijs Argenton”, telt ook mee voor de Olympiade in Maastricht, een belangrijke internationale competitie voor de duivensport. De deelnemende duiven krijgen een extra kans om een lage coöfficiënt te behalen, wat hen helpt om een gewilde nominatie voor de Olympiade te bemachtigen.

Naast de spannende wedvlucht die dag. Zijn er ook duizenden euro’s aan gratis prijzen te winnen geschonken door woonwinkel Eijerkamp. Voor de nationale winnaar is er zelfs een gratis Bricon- PAS-systeem met een 4-veld antenne en een abonnement van één jaar naar keuze. Voor meer informatie www.bricon-pas.nl

Per afdeling hebben we 5 nieuwe stamboom programma’s geschonken door Compuclub. Ook is het mogelijk om te poulen per afdeling en natuurlijk nationaal.

Kortom, dit duivenweekend van 5 augustus belooft een spannend weekend te worden met zowel sportieve uitdagingen als extra beloningen!

Inleg per duif €1.50. Het vervoer wordt gecoördineerd door afdeling 5 en het Neerlands Postduiven Orgaan.

Inkorfdatum woensdag 2 augustus.