Wordt lid van de Fondclub Noord-Holland !
De Fondclub houdt zich o.a met de volgende activiteiten ten behoeve van de leden bezig:
Er worden in totaal 22 (fond) vluchten vervlogen met gratis geld prijs van €100,- voor de
eerst getekende !
Instandhouding van deze website met gedurende het vliegseizoen actuele uitslagen en
portretten van elke vluchtwinnaar;
Publicatie van de vluchtresultaten in de duivenbladen;
De organisatie van een sfeervolle feestavond/kampioenenhuldiging;
De kosten voor het lidmaatschap van de Fondclub en de deelname aan de wedvluchten
zijn zeer laag, de contributie bedraagt slechts 20,00 euro per jaar, uitslag is niet verplicht
Betaal tijdig uw contributie voor 2024, voor 1 mei
20 euro per lid, combinaties betalen per lid
Vermeld uw lidnummer erbij!
Graag op bankrekening: NL45INGB0002433231 t.n.v. Fondclub Noord-Holland, Heemskerk