Eindstanden kampioenschappen vitesse en midfond 2022

Beste Verenigingen, Leden,

Zoals eerder gecommuniceerd zouden als gevolg van de uitbraak vogelgriep de eindstanden kampioenschappen vitesse en midfond herberekend worden waarbij de getroffen leden voor de laatste vlucht gemiddelde punten krijgen.
Helaas bleek de uitvoerbaarheid van deze toezegging lastiger dan vooraf ingeschat. Na diverse keren contact te hebben gehad met Compuclub zijn de kampioenschappen voor de betreffende disciplines nu herberekend.
De eindstanden kunnen jullie vinden in bijlage. Voor de onderdelen onaangewezen en aangewezen zijn de eerste 50 leden berekend. Voor de hokkampioenschappen de eerste 20 leden.
M.b.t. duif kampioenschappen vitesse en midfond is in overleg met Compuclub besloten om geen gemiddelde punten toe te kennen om tot een eindstand te komen. Reden hiervan is enerzijds dat Compuclub een duifkampioenschap nog nooit op gemiddelde punten berekend heeft met als argument dat een duif op een vlucht zijn prijs/punten kan missen of zelfs door omstandigheden niet ingekorfd kan worden. Het bestuur kan zich in deze argumenten vinden.
Als bestuur hebben wij met bovenstaande geprobeerd de getroffen leden op een of andere manier tegemoet te komen waarbij wij tegelijkertijd weten dat elk besluit hierover niet door alle leden gedragen zal worden. Een ander alternatief was om niets te doen voor de getroffen leden zoals in bijna alle afdelingen binnen Nederland gedaan is.
Wij zullen dan ook voor 2023 bij het NPO een verzoek neerleggen om voor alle afdelingen binnen Nederland met een eenduidig scenario te komen hoe bij uitbraak vogelgriep m.b.t. kampioenschappen te handelen. Mocht het NPO niet met een plan komen dan zullen wij als bestuur op de ALV van maart 2023 zelf een aantal scenario’s/voorstellen komen waarover de leden mogen stemmen.
Voor de duidelijkheid: voor de volgende disciplines blijven de eindstanden onaangewezen, aangewezen, hokkampioenschap en duifkampioenschap gelijk zoals deze op  site Compuclub vermeldt staan:
– dagfond
– marathon
– jonge duiven vitesse, midfond en totaal
– natour
– oude duiven
– supervitesse
– generaal
en:
– duifkampioenschap vitesse
– duifkampioenschap midfond
Met vriendelijk groet,
Bestuur Afdeling 6 Noord-Holland

 

kamp gem punten vitesse 2022

kamp gem punten midfond 2022