definitieve agenda ALV/ voorzittersoverleg 29 oktober 2021

Beste Leden,

In bijlage de definitieve agenda ALV/ voorzittersoverleg 29 oktober 2021 welke op 8 oktober 2021 naar de verengingssecretarissen gestuurd is. Zoals in de voorbrief te lezen is zal de stemming over diverse bestuurs- en verenigingsvoorstellen digitaal op een later tijdstip plaats vinden en wel om reden dat momenteel de stukken van de ledenvergadering van de NPO nog niet beschikbaar zijn en voorstellen voor de afdeling hier in zijn geheel of deels op gebaseerd zullen worden. De definitieve bestuursvoorstellen met daarbij de ingestuurde verenigingsvoorstellen op de diverse onderwerpen volgen na ontvangst van de stukken inzake de NPO vergadering. Op basis van deze tijdslijn zal ook verdere communicatie volgen over de stemming voor de afdeling.

Tijdens het overleg zullen dus alleen de punten zoals vermeldt in de definitieve agenda besproken worden met de voorzitters.

Bestuur Afdeling 6 Noord-Holland

 

Definitieve agenda – AVL 29102021