Geen categorie

26-03-2021 Covid 19 protocol en aanpassing ophaalschema

Beste Leden,

Zoals op de website aangegeven kunnen wij het vliegseizoen starten zoals gepland. Echter zijn er nog een tweetal punten waaraan gewerkt moet worden op daadwerkelijk te kunnen starten t.w.:

  • controle verenigingen op protocol 1.1. : alle verenigingen worden dit weekend door benaderd voor goedkeuring inkorflokalen zodat deze voldoen aan protocol 1.1. zie onderstaande link voor protocol:

Protocol inkorven vervoer lossen en afslaan tijdens coronacrisis versie 1.1 maart 2021

  • Aanpassing ophaalschema’s: kort gezegd zullen de vereniging 1 uur eerder opgehaald worden dan aangegeven in de reeds gecommuniceerde ophaalschema’s. Hou hier a.u.b. rekening mee bij het maken van inkorfschema binnen uw vereniging. De nieuwe ophaalschema’s worden op dit moment in overleg met vervoerder aangepast en zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Afdeling Noord-Holland