AfdelingNieuws

Corona update

Geachte bestuurders basisverenigingen Afd.6 NH,

We staan wellicht na vandaag of morgen weer aan de vooravond van verscherpte maatregelen omtrent covid-19 in Nederland. Dit geldt uiteraard ook voor onze duivensport en de vrijheden hierin. Op het moment is het zo dat protocol 1 weer van toepassing is in onze verenigingen. (https://www.duivensportbond.nl/let-op-protocol-1-0-van-kracht)

Gelet op de mate waarin het virus zich op het moment verspreid in Nederland en de hoogte van de gemiddelde leeftijd in onze tak van sport is het dus verplicht om bij het inkorven dit protocol weer aan te houden. In het kort betekent dit het volgende;

A:De kantine gesloten te houden (zowel voor als na inkorven en uitslaan).

B:Met een inkorfschema duiven in te korven.

C:Niet meer dan 3 mensen gelijktijdig in het lokaal.

D:Te allen tijde 1,5 meter afstand houden.

E:Handen voor-tijdens-na hanteren manden en klokken ontsmetten van de handen.

In de link kun je het uitgebreide protocol raadplegen:Protocolinkorvenvervoerlossenenafslaantijdenscoronacrisisversie1.0mei202075

Vriendelijke groeten namens het bestuur en blijf gezond!

Jasper Haselager