Geen categorie

Bericht NPO inzake actuele situatie 24-03-2021

Wij ontvangen van diverse leden mails aangaande de situatie rondom Covid 19 en start vliegseizoen 2021 waaruit blijkt dat de meeste leden weer uitkijken naar de start van het seizoen. Echter wordt deze situatie op landelijk niveau door het NPO aangestuurd in samenwerking met de Covid 19 werkgroep. Als bestuur zullen wij niet al deze mails individueel gaan beantwoorden. Wel zullen u proberen zo goed en snel mogelijk informeren over de ontwikkelingen.  Onderstaande bericht is het meest actuele bericht vanuit het NPO:

Actuele Covid situatie per maandag 22 maart 2021

Beste liefhebbers,

U zult zonder twijfel ook met zorg de recente berichtgeving hebben gevolgd over de Covid maatregelen.

Komende dinsdag neemt het kabinet definitieve besluiten en zal deze bekend maken tijdens de persconferentie van dinsdagavond.

Laten we afwachten wat er precies wordt medegedeeld inclusief al dan niet uitgesproken verwachtingen voor de komende weken.

Nu het vliegseizoen met rasse schreden nadert is het wel zaak de ontwikkelingen op de voet te volgen en ons Covid beleid constant te toetsen aan de ontwikkelingen.

Het NPO bestuur gaat als volgt te werk;

  1. We wachten de besluiten van het kabinet en persconferentie van dinsdag af.
  2. Het NPO bestuur toetst de ontwikkelingen en de laatste stand van zaken vervolgens met de Covid commissie.
  3. Het NPO bestuur haalt de laatste stand van zaken op uit België en Frankrijk wat betreft hun vliegprogramma’s en lossingsvergunningen.

Zo is ons vandaag medegedeeld dat we komend weekend België niet in mogen.

4. We plannen een gezamenlijk digitaal Teams overleg van alle Afdelingen en NPO bestuur op donderdagavond 25 maart waarin we besluiten wat te doen.

5. We communiceren de stand van zaken op vrijdag naar alle liefhebbers via Op de Hoogte en de websites van de NPO en afdelingen.

Het NPO bestuur

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling Noord-Holland