Aanvulling alternatief programma jonge duiven

Beste Leden en Verenigingen,
Op het alternatieve programma welke wij op 23 juli rondgestuurd hebben is de nodige reactie gekomen van een aantal leden en hebben wij van Ruud Moes namens de verenigingen 1210, 1216, 1248, 1253, 1256, 1268 een mail ontvangen met het verzoek nog een aantal wijzigingen door te voeren in het aangenomen vliegprogramma 2022.
Het bestuur staat nog steeds achter het alternatieve programma en vindt het onverantwoord om via een verkorte aanloop alsnog in te haken op het huidige en door de leden aangenomen vliegprogramma voor jonge duiven. Het bestuur is van mening dat de opbouw welke opgenomen is in het alternatieve programma goed is de voor jonge duiven welke 4 weken lang niet opgeleerd en/of vervoerd mochten worden. Zo wordt in het alternatieve programma geen onnodige risico’s genomen door in grote stappen het vliegprogramma op te bouwen en krijgen tevens de getroffen leden ook voldoende de tijd om hun jonge duiven voor te bereiden door deze zelf op te leren.
Toch zijn er aantal getroffen leden welke van mening zijn dat een versnelde opleer voor deze jonge duiven mogelijk zou moeten zijn waarbij zij ook aangeven dat er een grote deelname te verwachten is wanneer er eerder een africhting op grotere afstand georganiseerd wordt zodat zij alsnog kunnen deelnemen aan het resterende vliegprogramma 2022 jonge duiven welke aangenomen is door de vergadering. Na overleg met de vervoerder komen wij voor deze leden met het volgende alternatief:
Inkorven 5 augustus / 6 augustus voor een africhting Duffel welke op zaterdag 6 augustus gelost wordt ervan uitgaan dat vervoersverbod 6 augustus opgeheven is. Om tijdig op de losplaats te kunnen zijn is het volgende ophaalschema van toepassing:
1253 aanleveren 1241 Edam
1243 aanleveren 1241 Edam
1241 Edam: 00.30 uur
1256 BEP aanleveren carpoolstrook 01.00 uur
1268 BVZ 01.30 uur
1210 Postiljon 02.00 uur
1248 Landsmeer 02.30 uur
1216 aanleveren bij 1248 of 1210
Opgave boxen per mail naar ruud.den.dunnen@planet.nl en wel uiterlijk woensdag 3 augustus vóór 20.00 uur.
Uitgaande van een deelname van 2.000 duiven komen de kosten op € 0,95 per duif. Net als op alle vluchten welke door onze afdeling georganiseerd worden wordt op basis van de werkelijke kosten en aantal duiven een nacalculatie gemaakt en zullen de werkelijke kosten prijs per duif in rekening gebracht worden bij de deelnemers. Dit betekent dat bij minder deelname dan 2.000 duiven de prijs per duif zal stijgen. Verder is het mogelijk niet goed verlopen van deze africhting voor rekening van de deelnemers zelf en hoeven na afloop geen contact op te nemen met het bestuur. Deelnemers zijn dus zelf verantwoordelijk.
Wij hopen als bestuur met deze extra africhting nu alle wensen ingevuld te hebben en zeggen hier gelijk bij dat wij niet nog andere aanpassingen gaan doen aangezien dit gewoonweg niet uitvoerbaar is.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur.