Geen categorie

31-03-2021 Hoklijsten incompleet ingeleverd

Beste Verenigingen,

Tot op heden hebben wij de nodige hoklijsten van de verenigingen ontvangen en constateren dat hoklijst niet compleet zijn ingevuld. Zo ontbreken op de nodige hoklijsten het lidnummer, het kloknummer en de handtekening van ofwel het lid zelf ofwel de handtekening van de verenigingsfunctionaris.

Wij willen jullie erop wijzen dat het niet juist en compleet invullen van hoklijsten gevolgen/ consequenties kan hebben voor de leden zelf. Van de volgende verenigingen hebben wij incomplete hoklijsten ontvangen: 1207, 1248 1314, 1416, 1425 en 1428. Wij verzoeken deze verenigingen alle hoklijsten na te kijken, daar waar nodig aan te vullen en voor de deadline opnieuw in te sturen.

Van een aantal verenigingen hebben wij nog niets ontvangen. Alles hoklijsten moeten voor het inkorven van de eerste wedvlucht compleet ingevuld bij ons binnen zijn. Dit moet naar:

Kring 1 en 2 : C.T. Boots, Groenveld 21, 1462 PB Middenbeemster, tel: 0299 -681948

Kring 3,4 en 5: Mevr. J. Kaman, Karel Doormanstraat 23, 1521KT Wormerveer, jan@comb-kaman.nl, tel: 06-47894340

Alvast bedankt voor jullie medewerking

Met vriendelijke groet,

Bestuur Afdeling 6 Noord-Holland