Geen categorie

25-04-21 Uitslagen en insturen foutieve D en W bestanden

Beste Leden en Verenigingen,

De afgelopen 2 weken heeft het bestuur gezien de vele mails en telefoontjes die wij hebben mogen ontvangen moeten constateren dat een aantal verenigingen hun zaken op het gebied van het insturen van de juiste D en W UDP bestanden niet op orde heeft. Het grootste probleem is dat een aantal verenigingen geen controles uitvoeren voordat het D bestand ingestuurd wordt en ook niet de ontvangstmail van Compuclub welke ontvangen wordt na insturen D bestand controleren.  Vanwege de mogelijkheid om vanaf dit jaar gedeeltelijk invliegduiven in korven naast wedstrijdduiven is het van het grootste belang dat de juiste aantallen op niveau 1,2, en 3 ingevoerd worden in het D en W UDP bestand. Over de werkwijze is zowel door het NPO als door de afdeling geinformeerd en gecommuniceerd maar blijkbaar is deze informatie niet bij alle verenigingen aangekomen en weet de betreffende verenigingsfunctionaris niet in alle gevallen hoe hij of zij dient te handelen.

Het gevolg van het insturen van onjuiste D en W bestanden is dat de uitslagen nu geen goed beeld geven van het vluchtverloop omdat enkele leden tot hele verenigingen niet in de uitslag vermeldt staan omdat geen juiste aantallen duiven op niveau 2 en 3 ingevuld zijn.

Het bestuur is op dit moment samen met Compuclub bezig om tot een oplossing te komen zodat de uitslagen van de eerste 2 vluchten wel een juist beeld geven van het wedvluchtverloop. Om dit te corrigeren kost dit de bestuursleden heel veel tijd en worden wij zo goed als zeker geconfronteerd met extra kosten voor de afdeling om de uitslagen alsnog goed te krijgen.

 

Nogmaals het verzoek aan zowel de leden als de verenigingen erop toe te zien dat de ingestuurde UDP bestanden in het vervolg juist zijn. Het is namelijk jullie verantwoordelijkheid dat deze bestanden juist zijn.

 

Met vriendelijke groet,

Namens Bestuur Afdeling 6 Noord-Holland

Jelger Klinkenberg

Voorzitter