220715 Toelichting NPO vervoersverbod vogelgriep Watergang

Beste Leden en Verenigingen,

Wij hebben geconstateerd dat een aantal leden van ons rechtstreeks contact opgenomen hebben met het RVO aangaande ingestelde vervoersverbod i.v.m. uitbraak vogelgriep in Watergang. Een medewerker klantcontact van het RVO heeft aangegeven dat het vervoersverbod niet geldt voor duiven. Het afdelingsbestuur heeft vervolgens contact opgenomen met het NPO wij hebben zojuist de volgende reactie ontvangen:

Beste Jelger,

Wij hebben er ook veel last van dat RVO verkeerde informatie blijft geven.

Zij kijken zoals wij het kunnen bekijken in de regeling voor Risicovogels.

Dit is een regeling die vorig jaar voor heel Nederland is afgekondigd. en inderdaad

onder deze regeling vallen de duiven niet omdat duiven geen risicovogels zijn voor pluimvee.

De regeling die geld binnen de drie  en 10 kilometerzone  spreekt niet over risicovogels maar over vogels.

Onderstaand vindt je de tekst uit de regeling waaruit blijkt dat onze duiven ook vallen onder het vervoersverbod.

Artikel 4 Verplaatsen vogels

  1. Het is verboden gehouden vogels te verplaatsen vanuit een inrichting.
  2. Het is verboden gehouden vogels te verplaatsen naar een inrichting.

(Een duivenhok is een inrichting.)

Hier wordt namelijk gesproken over vogels en niet over risicovogels. Wij hebben dit divers malen bediscussieerd

met het ministerie van LNV. En steeds is de uitkomst van de discussie dat duiven vallen onder het vervoersverbod.

Wij vinden dit heel vervelend voor onze liefhebbers, maar de duiven vallen dus toch echt onder het vervoersverbod.

Wij betreuren het dat er bij de RVO informatie wordt gegeven op basis van andere regelingen.

 

Met vriendelijke groet,

Frank Marinus

 

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

Postbus 60102
6800 JC  Arnhem
t           (085)27 38 210
e          info@duivensportbond.nl

 

Bovenstaande betekent dus dat medewerkers klantcontact van RVO onjuiste informatie verstrekken. Als bestuur van afdeling Noord-Holland verzoeken wij jullie dringend het ingestelde vervoersverbod op te volgen.  Concreet betekent dit dat getroffen leden in het betreffende gebied geen duiven mogen vervoeren en dus ook geen duiven mogen op leren waarbij aangegeven dat eventuele gevolgen van het niet opvolgen van  het vervoersverbod volledig voor rekening komen voor de betreffende leden. Ook is het gezamenlijk opleren door verenigingen dus niet toegestaan en reeds afgegeven lossingsvergunningen zijn dus niet meer geldig. Daarnaast verzoeken wij jullie niet meer individueel contact op te nemen met instanties zoals RVO maar indien noodzakelijk contact op te nemen met het afdelingsbestuur en wel via de secretaris van de vereniging.

Wij begrijpen dat de ontstane situatie heel vervelend is voor de getroffen leden maar verzoeken jullie nogmaals deze regels niet te overtreden. Overtreden van de regels zal alleen maar negatieve consequenties hebben op de duivensport binnen Nederland en Noord-Holland.

Zoals eerder aangegeven zijn wij als bestuur bezig om een alternatief opleer- en/ of vliegprogramma op te stellen. Zodra deze definitief is en het vervoer geregeld is zullen wij deze met jullie communiceren.

 

Namens het bestuur van Afdeling 6 Noord-Holland

 

Jelger Kklinkenberg