Geen categorie

11-04-21 Inleveren hoklijsten incompleet

Beste Verenigingen,

Ondanks ons verzoek van 31 maart om tijdig de hoklijsten en compleet ingevuld en ondertekend in te leveren is gebleken dat dit tot nu toe niet door alle verenigingen volledig gedaan is.

Zo ontbreken de hoklijsten van de verenigingen 1241 en 1264

Van de volgende verenigingen zijn niet alle hoklijsten of niet juist/ compleet ingevulde lijsten ontvangen: 1205/1206/1210/1216/1245/1246/1268 en 1409

Hierbij de allerlaatste oproep om dit met spoed alsnog in te leveren. Eventuele consequenties van het niet tijdig of incompleet inleveren zijn voor de verenigingen en de betreffende leden.

Wij gaan er echter van uit dat de hoklijsten alsnog z.s.m. ingeleverd worden.

Contactpersonen zijn:

Kring 1 en 2 : C.T. Boots, Groenveld 21, 1462 PB Middenbeemster, tel: 0299 -681948

Kring 3,4 en 5: Mevr. J. Kaman, Karel Doormanstraat 23, 1521KT Wormerveer, jan@comb-kaman.nl, tel: 06-47894340