05-07-2022 uitbraak vogelgriep

Beste Verenigingen en Leden,

Helaas is er gisteravond 5 juli 2022 vogelgriep geconstateerd in Watergang. De uitbraak heeft grote gevolgen voor veel van onze leden en verenigingen. Dit net voordat het vliegseizoen voor de jonge duiven op het programma staat. In een straal van 10 km rondom uitbraak geldt een vervoersbeperking welke de volgende consequenties heeft:

  • in basisvereniging welke binnen dit gebied van 10 km kan niet meer ingekorfd worden.
  • leden waarvan hun hok gelegen is binnen dit gebied van 10 km kunnen niet meer inkorven; ook niet bij een vereniging buiten dit gebied.
  • leden waarvan hun hok gelegen is binnen dit gebied van 10 km mogen geen duiven vervoeren hetgeen betekent dat zelf opleren ook niet toegestaan is.

De leden mogen wel hun duiven loslaten maar dus niet vervoeren. Deze maatregel geldt gezien de voorgaande uitbraken in Nederland voor een periode van 30 dagen vanaf 5 juli 2022.

In onderstaande link vind u de kaart met daarin aangegeven het gebied met de vervoersbeperking.

Kaart Watergang 10km

Verder in onderstaande link verdere informatie vanuit de overheid rondom regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Watergang 2022. Op pagina 7 staat uitgebreid beschreven hoe de bewakingszone loopt.

Regeling_vogelgriep_Watergang_2022

Voor zover wij nu kunnen overzien is het vanaf nu niet meer mogelijk in de volgende verenigingen in te korven:

1210, 1216, 1241, 1243, 1248, 1253, 1256, 1268.

Mocht er een vereniging ontbreken in bovenstaande dan verzoeken wij u dit z.s.m. aan ons te melden.

Er zijn een aantal leden waarvan hun hok buiten het beperkingsgebied valt maar waarbij de vereniging waarvan zij lid zijn gevestigd is binnen het beperkingsgebied. Wij roepen alle verenigingen op hun positieve medewerking te verlenen zodat deze leden toch in kunnen korven.

Als bestuur proberen wij u zo snel mogelijk te informeren indien er wijzigingen optreden. Verder zullen wij als bestuur vanavond overleg hebben en tijdens dit overleg ook kijken naar een alternatief programma voor de getroffen leden wanneer de vervoersbeperking weer opgeheven wordt.

Hierbij vragen wij op voorhand ter controle aan alle verenigingen binnen onze afdeling een overzicht te mailen van de leden waarvan hun hok binnen het beperkingsgebied ligt. Dit overzicht graag mailen naar secretarisafdeling6@gmail.com of voorzitterafdeling6@gmail.com

Wij verzoeken met klem de leden waarvan de hokken binnen het gebied met vervoersbeperking 10 km zich te houden aan de gestelde regels. Overtreding van deze regels heeft zowel consequenties voor de betreffende leden maar mogelijk ook voor andere leden.

Als laatste: als gevolg van de uitbraak zullen de ophaalschema’s aangepast moeten worden. Wij zullen de nieuwe ophaalschema’s voor donderdag en vrijdag na overleg met vervoerder z.s.m. communiceren.

Tot slot wensen wij de getroffen leden veel sterkte met de ontstane situatie waardoor zij hun hobby tijdelijk niet meer kunnen beoefenen.

Namens het afdelingsbestuur,

 

Jelger Klinkenberg