Geen categorie

05-04-2021 Evaluatie ophalen vrijdag 3 april

Beste Leden,

Afgelopen vrijdag hebben wij de duiven volgens de aangepaste ophaalschema’s van de avondklok 1 uur eerder opgehaald. Gelukkig hebben de meeste verenigingen hier positief aan meegewerkt waardoor het ophalen van de duiven bij de meeste verenigingen tijdig kon verlopen. Helaas kregen wij bij een tweetal ophaalroutes te maken met het nodige oponthoud. Redenen hiervan waren het niet tijdig aanleveren van boxen, het niet verzegelen van manden terwijl deze al geladen waren in de container zodat dit alsnog moest gebeuren en een vereniging welke niet klaar was met inkorven en hierdoor de nodige tijd nam om alle manden te laden.

Als gevolg hiervan hebben wij in de loop van de avond ophaalschema’s aan moeten passen om er voor te zorgen dat alle verenigingen toch tijdig opgehaald konden worden. Deze ruimte was deze avond gelukkig beschikbaar in de ophaalschema’s.

Wij gaan er van uit dat dit opstartproblemen van het seizoen waren en dat dit oponthoud de komende weken (zolang wij te maken hebben met de avondklok) niet meer voorkomt. Nogmaals het verzoek aan alle verenigingen om dan ook 5 minuten voor tijd volgens ophaalschema klaar te staan zodat het ophalen soepel kan gaan verlopen.

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens coordinator vervoer Ruud den Dunnen

 

Bestuur Afdeling Noord-Holland