01-09-2021 Nieuws vanuit het bestuur

Beste Leden, Verenigingen,

 

Nog een aantal weken en dan zit vliegseizoen 2021 er weer op. Toch zijn er nog een aantal zaken die wij graag onder jullie aandacht willen brengen:

 

 • Joke Kaman heeft na 1,5 jaar bestuurslid te zijn geweest van het afdelingsbestuur besloten per direct te stoppen met haar functie. Namens het bestuur willen wij haar bedanken voor haar inzet.

 

 • Op vrijdag 29 oktober 2021 staat de najaarsvergadering van de afdeling gepland. Voorstellen kunnen ingediend worden uiterlijk 26 september 2021. Over deze voorstellen zal net als voorgaande vergaderingen digitaal gestemd worden. Op deze avond willen wij als bestuur, mits de Corona regels dit toelaten, met alleen de voorzitters van de 35 verenigingen van gedachte wisselen over de volgende onderwerpen:
  1. Invullen bestuursfuncties en commissies op afdelingsniveau
  2. Gedragsregels voor leden met daaraan gekoppeld eventuele sancties
  3. Evaluatie seizoen 2021

 

 • De kampioenendag/ huldiging staat gepland voor zaterdag 13 november. Een commissie heeft inmiddels een eerste overleg gehad. Invulling is afhankelijk van Corona maatregelen. Nadere informatie volgt z.sm.

 

 • Inkorven natourvluchten N35 Lennik 4 september en N36 Quievrain 11 september: deze vluchten zullen ingekorfd worden in manden van Noord-Holland. Wij verzoeken de verenigingen zoveel mogelijk in te korven in manden van andere verenigingen zodat na de laatste vlucht alle verenigingen hun eigen manden weer terug hebben.

 

 • Gezien de teruglopende deelname en het feit dat voor de laatste natourvlucht 1 transporteur niet beschikbaar is zal N37 Niergnies in tegenstelling tot eerder gecommuniceerd ingekorfd worden in manden van Zuid-Holland. Deze worden komende week en de week erop aangeboden dus zorg als verenging dat je voldoende boxen van Zuid-Holland in bezit hebt voor zowel J36 Fontenay als de Natourvlucht N37 Niergnies. Ook zullen er op deze vlucht 2 ophaalroutes van toepassing zijn in plaats van 4.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Afdeling 6 Noord-Holland