NH Kampioenen

Hier komt alle informatie omtrent de huldigingsevenementen rondom de Noord Hollandse kampioenen. Voor informatie mail naar Martijn Regtop <martijnregtop@hotmail.com>

Update 17-7-2017

Noord-Hollandse Kampioenendag

De voorbereidingen voor onze jaarlijkse huldiging en feestavond zijn weer in volle gang. Dit jaar zal het gaan plaatsvinden op zaterdag 2 december bij het ons vertrouwde Fletcher Hotel Heiloo dat al vele jaren onze locatie is. De aankomende tijd proberen wij u op de hoogte te houden van de voortgang van deze avond.

Ieder jaar zetten wij ons in voor een goed doel. Dit willen we aankomend jaar gaan uitbreiden. Als duivensport is het goed om te laten zien wat voor de maatschappij te willen doen. Dit jaar zal dit ook niet anders zijn. Door de vele goede reacties hebben we besloten ons voor hetzelfde doel als vorig jaar in te gaan zetten. Dit doel is “Het vergeten kind”. Dit doel zet zich in voor ruim 100.00 kinderen/jongeren die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek. Voor veel kinderen is het zo erg dat zij niet meer thuis kunnen wonen en daardoor gedwongen zijn te wonen in diverse opvanglocaties. “Het vergeten kind” helpt deze kinderen door activiteiten en projecten te organiseren die een positieve invloed hebben op het leven van deze kwetsbare kinderen. Tevens is het ook mooi dat onze bijdrage ingezet wordt voor de kinderen in onze directe omgeving. Door o.a. weer een mooie verkoop te houden hopen we zoveel mogelijk geld op te halen om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen. Voor iedereen die een bon zou willen schenken hoor ik dit graag op onderstaand emailadres en hoop ik een mooie lijst te kunnen gaan maken. Deze lijst zal o.a. op deze site gepubliceerd worden. De planning is om deze bonnen op internet in de voorverkoop te doen en op de avond zelf een livebieding te gaan houden waar de gehele avond nog op de bonnen geboden kan gaan worden. Naast onze inzet voor de maatschappij willen we tevens wat terugdoen richting de duivensport. Hier denken wij mogelijk aan het aanschaffen van een drone om de lossingen vanuit de lucht te kunnen filmen zodat iedereen hierbij mee kan kijken.

Via deze mail wil ik ook vragen om als club of kring ook na te denken over mogelijke acties om geld op te halen om een zo hoog mogelijk bedrag te kunnen overhandigen. Dit kan bijv. via een loterij of verloten van een jonge duif.

Ik hoop op een mooi vervolg van ieders seizoen en dat we weer zoveel mogelijk mensen op 2 december mogen verwachten. Uiteraard krijgen de kampioenen aan het einde van het jaar weer een persoonlijke uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

Huldigingscommissie afd. 6 Noord-Holland

martijnregtop@hotmail.com

Sponsoren
Hieronder ziet u onze sponsoren, wilt u ook sponsor worden? Neem dan contact op door hier te klikken.